Kamie Tâm Anh Phạm

Parents / Ba & Má
Phêrô Phạm Quốc Huy
Maria Nguyễn Uyên Như (Win win)
Baby / Bé
Têrêsa Phạm Tâm Anh Kamie
DOB / Ngày Sinh
February 17, 2009 @ 5:57 pm
Weight / Nặng
7lbs 7 oz - 3374 Grams ~ 3.37 Kg
Length / Dài
19 inches - 48.26 cm
Baptized / Rửa Tội
04/12/2009 - St. Theresa of Lisieux - Feast Day: October 1 | English | Vietnamese |
2010 February 17_28
2010 Feb7_14 2009 Nov_Dec
2009 - June 2009 - April - May
2009 - April 12 2009 - February - 17

|| Home || Family Tree || Gallery || Activities || Resources || Links ||| Contact ||